Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van AP Banden en Autoservice (www.apbanden.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van AP Banden en Autoservice betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van AP Banden en Autoservice.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van AP Banden en Autoservice berusten bij AP Banden en Autoservice. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van AP Banden en Autoservice is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan AP Banden en Autoservice, info@apbanden.nl.

Privacyverklaring

Doel verwerking persoonsgegevens

AP Banden en Autoservice verwerkt persoonsgegevens en heeft de volgende specifieke privacystatements:

  • Voor het verwerken van vragen via formulieren op de website en via e-mail worden persoonsgegevens vastgelegd, zodat deze vragen kunnen worden beantwoord
  • Voor het bestellen en/of betalen van aankopen via de webshop worden persoonsgegevens vastgelegd, zodat deze aankopen kunnen worden geleverd

Informatie over gegevensverwerking

AP Banden en Autoservice informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

AP Banden en Autoservice zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

AP Banden en Autoservice bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens AP Banden en Autoservice verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. AP Banden en Autoservice behandelt uw verzoek binnen vier weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

AP Banden en Autoservice
Ottergeerde 32
4941 VM Raamsdonksveer
Onderwerp: Inzageverzoek Wbp

Cookies

AP Banden en Autoservice maakt op deze website gebruik van session cookies. De session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken, zoals:

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van AP Banden en Autoservice geeft AP Banden en Autoservice geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van AP Banden en Autoservice.

AP Banden en Autoservice kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van AP Banden en Autoservice, de onmogelijkheid de website van AP Banden en Autoservice te gebruiken, uit de levering van diensten door AP Banden en Autoservice of het gebrek aan levering van diensten door AP Banden en Autoservice.

Wijzigingen

De inhoud van de website van AP Banden en Autoservice wordt regelmatig bijgewerkt. AP Banden en Autoservice behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van AP Banden en Autoservice te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 23 november 2017.